"Бадилля сухої кукурудзи", 60х84, п.о., 2000
Дизайн: Суходол Дмитрий       Программирование: KPD